Kültür Meclisi nedir?

Kültür Meclisi yeni bir gazetecilik girişimi,

Kültürel haklara ve kültür politikalarına odaklanan yeni bir mecra.

Kültür Meclisi’ni bir bilgi merkezi ve tartışma platformu olarak tasarladık.

Amacımız, bugünün Türkiye’sinde, kültürel hakları gündeme taşımak, politikaların görünür ve tartışılır olmasına aracı olmak.

Aynı zamanda halihazırdaki çalışmaların, talep, öneri ve gelecek beklentilerinin aktarıldığı bir ortak alan yaratmak istiyoruz.

Kapsayıcı, destekleyici, katılımcı bir kültürel geleceğin çokseslilikle ve çoğulculukla yaratılabileceğini düşünüyoruz.

Akademisyenlerden kültür üreticilerine, siyasi partilerden meslek örgütlerine, kuruluşlardan yurttaşlara, herkesi bu ortak alanda buluşmaya ve sözünü söylemeye davet ediyoruz.

Kültür Meclisi, Aslı Uluşahin’in girişimiyle hayata geçti. Yayın danışmanı Türey Köse.