Bilgi Merkezi

CHP programında kültür

CHP programında kültür

Bilgi MerkeziParti Programlarında Kültür

Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Çağdaş Türkiye İçin Değişim” üst başlığıyla sunulan parti programı Aralık 2008’de kabul edildi. Bu metinde, yalnızca kültür politikalarına ayrılmış bölüm değil, baştan sona, programda kültürle ilişkili tüm ifadelerin dökümü yer almaktadır.

CHP programında kültür
Ak Parti programında kültür

Ak Parti programında kültür

Bilgi MerkeziParti Programlarında Kültür

Adalet ve Kalkınma Partisi, Ağustos 2001’de kuruldu. Halen kuruluş programı yürürlükte olsa da, 21 yıl içindeki uygulamalar ve 2017 Anayasa değişikliği gibi köklü değişimlerle bu programdan sapmalar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu metinde, yalnızca kültür politikalarına ayrılan bölüm değil, baştan sona, programda kültürle ilişkili tüm ifadelerin dökümü yer almaktadır.

Ak Parti programında kültür
Öncesi ve sonrasıyla yeni sinema yasası

Öncesi ve sonrasıyla yeni sinema yasası

Anayasa ve YasalarBilgi Merkezi

Sinema filmlerinin değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve desteklenmesini düzenleyen kanundaki değişiklikler 18 Ocak 2019’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 30 Ocak 2019’da Resmî Gazete’de yayımlandı ve 1 Temmuz 2019 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu metinde pek çoklarının ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı yeni sinema yasasının hayata geçirilmesinde etkin olan faktörler ve tüm süreç aktarılmaktadır.

Öncesi ve sonrasıyla yeni sinema yasası