Ak Parti programında kültür

Ak Parti programında kültür

Bilgi MerkeziParti Programlarında Kültür

Adalet ve Kalkınma Partisi, Ağustos 2001’de kuruldu. Halen kuruluş programı yürürlükte olsa da, 21 yıl içindeki uygulamalar ve 2017 Anayasa değişikliği gibi köklü değişimlerle bu programdan sapmalar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu metinde, yalnızca kültür politikalarına ayrılan bölüm değil, baştan sona, programda kültürle ilişkili tüm ifadelerin dökümü yer almaktadır.

Ak Parti programında kültür
Öncesi ve sonrasıyla yeni sinema yasası

Öncesi ve sonrasıyla yeni sinema yasası

Anayasa ve YasalarBilgi Merkezi

Sinema filmlerinin değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve desteklenmesini düzenleyen kanundaki değişiklikler 18 Ocak 2019’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. 30 Ocak 2019’da Resmî Gazete’de yayımlandı ve 1 Temmuz 2019 itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu metinde pek çoklarının ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı yeni sinema yasasının hayata geçirilmesinde etkin olan faktörler ve tüm süreç aktarılmaktadır.

Öncesi ve sonrasıyla yeni sinema yasası
Kültür politikalarının oluşumu ve Türkiye’de gelişmesi

Kültür politikalarının oluşumu ve Türkiye’de gelişmesi

AkademisyenlerMakaleler ve Tezler

Prof. Dr. Ömer Faruk Gençkaya ve Dr. Erdem Ünal Demirci’nin kaleme aldıkları ‘Türkiye’de Kültür Politikasının Kurumsallaşma Sürecine Genel Bakış’ başlıklı makale, ilk olarak Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi’nin Ekim 2018 tarihli sayısında yayımlanmıştır. Makale kısaltılarak ve seçilen bölümün başlığıyla aktarılmaktadır.

Kültür politikalarının oluşumu ve Türkiye’de gelişmesi